• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚY LĨNH - HOÀNG MAI
 • Quách Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Email:
   thaithanhnhung@gmail.com
 • Đỗ Bích Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0969583223
  • Email:
   nganoliver.no@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0945519117
  • Email:
   bethuylinh1972@gmail.com
 • Đặng Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0983607399
  • Email:
   dangthinu891@gmail.com
 • Phạm Thị Bun
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Email:
   vietbun89@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0363557372
  • Email:
   nga283197@gmail.com
 • Nguyễn Danh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Email:
   nguyendanhtung3010@gmail.com
 • Trương Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Email:
   linhtruong31096@gmail.com
 • Vũ Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Email:
   vuhongson061196@gmail.com
 • Nguyễn Quỳnh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0945.525.634
  • Email:
   qphuong9889@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0837151990
  • Email:
   thanhhang.nguyen71590@gmail.com
 • Mai Tiến Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin
  • Điện thoại:
   0945003586
  • Email:
   maitienbinh@gmail.com