• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚY LĨNH - HOÀNG MAI
 • Hoàng Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985093526
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0978344419
 • Lê Thái Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01654640362
 • Lê Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0985998986
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0985979093
 • Mai Tiến Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin
  • Điện thoại:
   0945003586