• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚY LĨNH - HOÀNG MAI
 • Nguyễn Danh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Email:
   nguyendanhtung3010@gmail.com
 • Vũ Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Email:
   vuhongson061196@gmail.com
 • Mai Tiến Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin
  • Điện thoại:
   0945003586
  • Email:
   maitienbinh@gmail.com
 • Lê Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0985998986
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0985979093