• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚY LĨNH - HOÀNG MAI
 • Bùi Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0982726498
 • Bùi Bích Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   01693020893
 • Nguyễn Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   01685847550
 • Nguyễn Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0984052695
 • Dương Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0976582915
 • Phạm Hữu Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng K5
  • Điện thoại:
   0974535566
 • Quách Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   0985086316